Wywiady

2021-01-07 13:26
podcasty.radio.katowice.pl/u-polakow-za-olza-odc-23-spotkanie-z-pisarka-z-zaolzia/

Nagrania

2020-12-10 21:34

W roku 2019 finansowo wspierają zespół projekty   :

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

"Reprezentace města Český Těšín na kulturních akcích"

„Wsparcie finansowe działalności Kameralnego Zespołu Śpiewaczego TA Grupa”